Vážení zájemci, účastníci, sponzoři, vystavovatelé a přednášející,

ve dnech 24. – 25. 3. 2020

se uskuteční v Clarion Congress Hotelu České Budějovice

23. ročník konference Červený kohout 2020

Těšíme se na setkání !Za přípravný výbor konference
Ing. Anna Skálová