Závazná přihláška konference "ČERVENÝ KOHOUT 2021"

Účastnický poplatek:
Účastníci videokonference Červený kohout 2020 mají v roce 2021 slevu na vložném 25 %.

Jednotlivci, firmy: (2 760,-) 3 340,- Kč

Třetí a další účastníci z jedné firmy budou mít účastnický poplatek snížen o 10 %
Snížené vložné: (2 484,-) 3 006,- Kč
Vložné pro účastníky roku 2020: (1 863,-) 2 254,- Kč

HZS ČR, HaZZ SR: jednotné vložné: (2 105,-) 2 547,- Kč
Vložné pro účastníky roku 2020: (1 579,-) 1 911,- Kč
Ceny jsou včetně 21% DPH, v závorce jsou uvedeny ceny bez DPH.

Účastnický poplatek uhraďte na účet Domu techniky číslo 52702231/0100 KB Č.Budějovice, KS 0308, VS 132101 (nutno uvést), IČ 48201979, DIČ CZ48201979. Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na účet Domu techniky Č. Budějovice. V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka. Účastnický poplatek zahrnuje účast na odborném programu, včetně malého občerstvení, konferenční materiály a opravňuje k účasti na společenském večeru.