Závazná přihláška konference "ČERVENÝ KOHOUT 2019"

- Jednotlivci, firmy 2.355,- Kč bez DPH (2850,- Kč vč. 21 % DPH) Od třetího a dalšího účastníka z jedné firmy bude účastnický poplatek 2.120,- Kč bez DPH (2.565,- Kč vč. 21 % DPH)
- HZS ČR – jednotné vložné 1.785,- Kč bez DPH (2.160,- Kč vč. 21 % DPH) Bankovní poplatky u plateb ze zahraničí hradí účastník.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 20. 3. 2019 na účet Domu techniky číslo 52702231/0100 KB Č.Budějovice, KS 0308, VS 131901 (nutno uvést), IČ 48201979, DIČ CZ48201979. Daňový doklad bude vystaven po připsání
platby na účet Domu techniky Č. Budějovice. V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka. Účastnický poplatek zahrnuje účast na odborném programu, včetně malého občerstvení, konferenční materiály a opravňuje k účasti na společenském večeru