Závazná přihláška konference "ČERVENÝ KOHOUT 2018"

- Jednotlivci, firmy 2.306,- Kč bez DPH (2.790,- Kč vč. 21 % DPH) Od třetího a dalšího účastníka z jedné firmy bude účastnický poplatek sníženo 10% snížené vložné činí 2.075,- Kč bez DPH (2.511,- Kč vč. 21 % DPH)
- HZS ČR – jednotné vložné 1.735,- Kč bez DPH (2.100,- Kč vč. 21 % DPH) Bankovní poplatky u plateb ze zahraničí hradí účastník.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 8. 3. 2018 na účet Domu techniky číslo 52702231/0100 KB Č.Budějovice, KS 0308, VS 131801 (nutno uvést), IČ 48201979, DIČ CZ48201979. Daňový doklad bude vystaven po připsání
platby na účet Domu techniky Č. Budějovice. V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka. Účastnický poplatek zahrnuje účast na odborném programu, včetně malého občerstvení, konferenční materiály a opravňuje k účasti na společenském večeru