Závazná přihláška konference "ČERVENÝ KOHOUT 2020"

- Jednotlivci, firmy 2.400,- Kč bez DPH (2.904,- Kč vč. 21 % DPH) Od třetího a dalšího účastníka z jedné firmy bude účastnický poplatek 2.160,- Kč bez DPH (2.614,- Kč vč. 21 % DPH)
- HZS ČR – jednotné vložné 1.830,- Kč bez DPH (2.214,- Kč vč. 21 % DPH) Bankovní poplatky u plateb ze zahraničí hradí účastník.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 11. 3. 2020 na účet Domu techniky číslo 52702231/0100 KB Č.Budějovice, KS 0308, VS 132001 (nutno uvést), IČ 48201979, DIČ CZ48201979. Daňový doklad bude vystaven po připsání
platby na účet Domu techniky Č. Budějovice. V případě neúčasti se vložné nevrací, lze vyslat náhradníka. Účastnický poplatek zahrnuje účast na odborném programu, včetně malého občerstvení, konferenční materiály a opravňuje k účasti na společenském večeru