Dům techniky České Budějovice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje pořádá každoročně konferenci požární ochrany s mezinárodní účastí

ČERVENÝ KOHOUT

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost působící na úseku požární ochrany,
zejména pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR, odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany,
autorizované osoby činné v oblasti požární bezpečnosti staveb, vyučující středních a vysokých škol zabývající se požární ochranou,
pracovníky pojišťoven, obecních úřadů všech typů, projektanty, zástupce firem vyrábějících požární techniku,
věcné prostředky požární ochrany i požárně bezpečnostní zařízení a další.
Konference je zaměřena na opatření při předcházení požárům, na oblast požární bezpečnosti staveb,
bezpečné provozování staveb, ale i na hašení požárů a s tím související organizaci jednotek požární ochrany a další opatření.
Přednášky jsou směrovány do praktické roviny, aby posluchači mohli nové znalosti použít ve své praxi.
Cílem jednání je omezení vzniku požárů, příp. snižování škod způsobených požáry.

Aktuální informace na prvním místě
Požární ochrana

Pevence i represe - má svůj smysl i půvab

Mezioborové zkušenosti

Dnešní hektická doba přináší mnoho poznatků z různých odborů

Praxe

Konference Červený kohout je stálicí, která propojuje teorii s praxí

Fotogalerie

Ve fotogalerii naleznete snímky z dob minulých i poměrně nedávných.

Konference
Konference
Konference
Konference
Konference

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Následující odkaz Vás navede na www.dumtechnikycb.cz kde můžete vyplnit online přihlášku na konferenci Červený kohout.

Objednávka online

Červený kohout

konference požární ochrany

Kontakt

+420 603 326 123
 +420 737 138 373
info@dumtechnikycb.cz

Potřebujete poradit?