Červený kohout
Přednášky

 

Sborník odborných přednášek a firemních prezentací 2022
Dům techniky České Budějovice spol. s r.o. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje
pořádal 25. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout.

 
  Ing. Ladislav Karda
25 let Červeného kohouta
 
  Ing. Hana Nedělníková – MV–generální ředitelství HZS ČR
Praktické poznatky z využívání mezistátních smluv ČR se sousedními státy v oblasti požární ochrany
 
  Ing. David Kareš – Záchranný útvar HZS ČR
Nová technika Záchranného útvaru HZS ČR
 
  Ing. Jan Karl – MV–GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Nové poznatky v oblasti stanovení toxické vydatnosti plynných zplodin hoření fasádních izolantů
 
  Ing. Petr Tánczos, Ph.D. – Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre (SR)
Ing. Zoltán Tánczos, Ph.D. – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante (SR)
Hasiči a elektromobilita
 
  Ing. Jan Ryšavý – HZS Středočeského kraje
Požár auta plug in hybrid
 
   Ing. Štěpán Laštůvka – PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s. r. o.
Funkčnost kabelových tras v evropském kontextu
 
 

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.
Projektování a fungování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení v praxi
video1 video2 video3 video4

 
  Ing. Pavel Šebesta – Somati system s. r. o.
Praktické poznatky z používání a označování požárních uzávěrů
 
  Mgr. Jan Nýdl, Mgr. Daniela Petřeková – Střední škola polytechnická, České Budějovice
Střední vzdělávání v požární ochraně v ČR
 
  Ing. Jan Tripes – PAVUS, a. s.
Velkorozměrové zkoušky fasádních systémů podle nové evropské metodiky
 
  Ing. Richard Franc – HZS Moravskoslezského kraje
Lesní požáry v Řecku v r. 2021 a nasazení jednotky MV–GŘ HZS ČR
 
  Ing. Jaroslav Maděra – MV–GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Velké požáry
 
  Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský – Vysoká škola báňská - TU Ostrava
Tunely a jednotky požární ochrany
 
  Ing. Pavel Častulík, CSc., Ing. Jiří Slabotinský, CSc., Mgr. Jaromír Sobotka – DEKONTA a. s., DEKONTA CBRN s. r. o.
Nové materiály a poznatky z vývoje na zlepšení ochranných a fyziologických vlastností osobních ochranných oděvů