Červený kohout
Historie

Konference Červený kohout je konferencí s mezinárodní účastí na téma požární ochrany. 

Její počátky se datují do roku 1998, kdy jednání započala v areálu bývalého Jihočeského biologického centra AV ČR a poté následoval na několik let hotel Gomel. Následně se konference konala na různých místech Jihočeského kraje až se v posledních letech opět usídlila v Clarion Congress Hotelu (nástupce hotelu Gomel) v Českých Budějovicích.

Hned na počátku bylo stanoveno, že konference bude dvoudenní. Pro první ročníky setkávání byl vybrán podzimní termín, ale ten se jevil jako méně vhodný, takže byl změněn na jarní termín, který je aktuální dodnes.

Konference je zaměřena na opatření při předcházení požárům, na oblast požární bezpečnosti staveb, bezpečné provozování staveb, zjišťování příčin vzniku požárů, ale i na hašení požárů a s tím související organizaci jednotek požární ochrany a další opatření. Přednášky jsou směrovány do praktické roviny, aby posluchači mohli nové znalosti použít ve své praxi s cílem omezení vzniku požárů, příp. snižování škod jimi způsobených.
Podtitul „s mezinárodní účastí“ si konference získala vystoupeními zahraničních přednášejících, zejména ze Slovenska, ale i Německa, Rakouska, Maďarska i dalších zemí.

Od 8. ročníku je součástí konference také společenský večer sloužící k neformálnímu setkávání účastníků a výměně názorů a zkušeností.
Konferenci Červený kohout od počátku pořádá Dům techniky spol. s r. o. v Českých Budějovicích. V novém století je spoluorganizátorem Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost pravidelně přebírá záštitu nad konferencí.

Na konferenci se významně podílí, v pozici sponzorů, i firmy zabývající se výrobou nebo službami v oblasti požární ochrany. Tyto subjekty se prezentují různými formami, např. výstavami a praktickými ukázkami ve venkovních prostorách hotelu, prezentací své činnosti u stolků nebo krátkými vystoupeními v rámci programu konference.