Červený kohout
Sborník 2024

 

Sborník odborných přednášek a firemních prezentací 2024
Dům techniky České Budějovice spol. s r.o. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje
pořádal 27. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí Červený kohout.

 

 

brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA, MV – generální ředitelství HZS ČR
Výzvy v požární ochraně a připravenost státního požárního dozoru na ně
 
  Ing. Lubomír Bureš, Statutární město České Budějovice
Principy a mechanismy urbanismu v požární ochraně města České Budějovice
 
  Ing. Petr Boháč, Požární bezpečnost staveb s. r. o.
Nové trendy v požární bezpečnosti staveb
 
  Ing. Pavel Devečka, Pyronova IS, s. r. o.
Teorie a praxe stabilních hasicích zařízení
 
  Ing. Janka Nemcová, Krajské riaditelstvo HaZZ v Košiciach
Ing. Bc. Marek Plavčko, Okresné riaditelstvo HaZZ v Košiciach
Likvidace požáru lesního masivu v katastrálním území Malá Lodina
 
  doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c., VŠB – Technická univerzita Ostrava
Směřování TNK 27 a její praktické představení
 
  Ing. Robert Prix, ARCHaPLAN, s. r. o.
Dřevostavby, bytový dům a inženýrské řešení
 
  Ing. Jan Tripes, PAVUS, a. s.
Velkorozměrové požární zkoušky ETICS v ČR – zkušenosti
 
  Ing. Štěpán Laštůvka, PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s. r. o.
Aktuální situace a normativní změny v oblasti kabelů
 
  Ing. Pavel Rydlo, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize ISOVER
Solární elektrárny z pohledu podkladních skladeb a požární bezpečnosti
 

 

Ing. Jan Karl, MV–GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Požárně technické charakteristiky zemního plynu a příměsí vodíku
 
  Mgr. Miloslav Vašák, MBA, HZS Pardubického kraje, Ing. Jaroslav Kubíček, HZS Pardubického kraje
Výbuch hybridní směsi ve Vysokém Mýtě
 
  Ing. Petr Lepík, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava
Vodíková strategie ČR a bezpečnost související s využitím vodíku jako alternativního zdroje energie
 
  Ing. Ilona Šimoníková, VVUÚ, a. s.
Požadavky právních předpisů pro oblast výbuchové ochrany
 
  Mgr. Zuzana Gottwaldová, HZS Jihočeského kraje
Příslušník HZS ČR v roli svědka v civilním i trestním řízení