Červený kohout
Časový rozvrh ČK 2024

Orientační časový rozvrh konference požární ochrany s mezinárodní účastí „Červený kohout 2024“


9. dubna 2024

9:00 – 9:30
Zahájení konference, přivítání hostů, organizační záležitosti

9:30 – 10:00
brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MPA, MV–generální ředitelství HZS ČR
Výzvy v požární ochraně a připravenost státního požárního dozoru na ně

10:00 – 10:30
Ing. Lubomír Bureš, Statutární město České Budějovice
Principy a mechanismy urbanismu v požární ochraně města České Budějovice

10:30 – 10:45
Přestávka

10:45 – 11:15
Ing. Petr Boháč, Požární bezpečnost staveb s. r. o.
Nové trendy v požární bezpečnosti staveb

11:15 – 11:30
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s. r. o.

11:30 – 12:00
Ing. Pavel Devečka, Pyronova IS, s. r. o.
Teorie a praxe stabilních hasicích zařízení

12:00 – 12:10
Siemens, s. r. o.

12:10 – 12:40
Ing. Janka Nemcová, Krajské riaditelstvo HaZZ v Košiciach, Ing. Bc. Marek Plavčko, Okresné riaditelstvo HaZZ v Košiciach
Likvidace požáru lesního masivu v katastrálním území Malá Lodina

12:40 – 13:40
Přestávka na oběd

13:40 – 14:10
doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA, dr. h. c., VŠB – Technická univerzita Ostrava
Směřování TNK 27 a její praktické představení

14:10 – 14:20
HILTI ČR s. r. o.

14:20 – 14:50
Ing. Robert Prix, ARCHaPLAN, s. r. o.
Dřevostavby, bytový dům a inženýrské řešení

14:50 – 15:00
Schrack Seconet, organizační složka

15:00 – 15:30
Přestávka (praktické ukázky firem před hotelem)
    
15:30 – 16:00
Ing. Jan Tripes, PAVUS, a. s.
Velkorozměrové požární zkoušky ETICS v ČR – zkušenosti

16:00 – 16:10
RUUKKI CZ s. r. o.

16:10 – 16:40
Ing. Štěpán Laštůvka PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA s. r. o.
Aktuální situace a normativní změny v oblasti kabelů

16:40 – 16:50
EUROLAMP s. r. o.

16:50 – 17:20
Ing. Pavel Rydlo, Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize ISOVER
Solární elektrárny z pohledu podkladních skladeb a požární bezpečnosti

19:30 – 24:00
Společenský večer v Clarion Congress Hotelu

 

10. dubna 2024

8:30 – 9:00
Ing. Jan Karl, MV–GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany
Požárně technické charakteristiky zemního plynu a příměsí vodíku

9:00 – 9:15
Pyronova IS, s. r. o.

9:15 – 9:45
Mgr. Miloslav Vašák, MBA, HZS Pardubického kraje, Ing. Jaroslav Kubíček, HZS Pardubického kraje
Výbuch hybridní směsi ve Vysokém Mýtě

9:45 – 10:05
Přestávka

10:05 – 10:35
Ing. Petr Lepík, Ph.D., VŠB-Technická univerzita Ostrava
Vodíková strategie ČR a bezpečnost související s využitím vodíku jako alternativního zdroje energie

10:35 – 10:45
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize ISOVER

10:45 – 11:15
Ing. Ilona Šimoníková, VVUÚ, a. s.
Požadavky právních předpisů pro oblast výbuchové ochrany

11:15 – 11:25
Nema, spol. s r. o

11:25 – 11:55
Mgr. Zuzana Gottwaldová, HZS Jihočeského kraje
Příslušník HZS ČR v roli svědka v civilním i trestním řízení

11:55
Ukončení konference

Změna programu vyhrazena