Červený kohout
O konferenci

Dům techniky České Budějovice ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje pořádá každoročně konferenci požární ochrany s mezinárodní účastí
 

ČERVENÝ KOHOUT

Konference je určena pro širokou odbornou veřejnost působící na úseku požární ochrany,
zejména pro příslušníky a zaměstnance Hasičského záchranného sboru ČR, odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany,
autorizované osoby činné v oblasti požární bezpečnosti staveb, vyučující středních a vysokých škol zabývající se požární ochranou,
pracovníky pojišťoven, obecních úřadů všech typů, projektanty, zástupce firem vyrábějících požární techniku,
věcné prostředky požární ochrany i požárně bezpečnostní zařízení a další.
Konference je zaměřena na opatření při předcházení požárům, na oblast požární bezpečnosti staveb,
bezpečné provozování staveb, ale i na hašení požárů a s tím související organizaci jednotek požární ochrany a další opatření.
Přednášky jsou směrovány do praktické roviny, aby posluchači mohli nové znalosti použít ve své praxi.
Cílem jednání je omezení vzniku požárů, příp. snižování škod způsobených požáry.